Partner W Biznesie

NASZYM ZADANIEM JEST WSPARCIE W REALIZACJI TWOICH CELÓW
Kim JesteśmyKontakt

MASZ PROBLEMY Z FINANSAMI? POTRZEBUJESZ FACHOWEGO WSPARCIA?

UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

Co to jest i na czym polega

Beata Karaś – upadłość konsumencka Warszawa – Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, z którego mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie dla konsumentów, którzy z różnych powodów stali się niewypłacalni. O niewypłacalności można mówić wtedy, gdy konsument nie ma środków na zakup podstawowych rzeczy potrzebnych do codziennego użytku, a także nie jest w stanie spłacać zaciągniętej pożyczki. W takiej sytuacji zastosowanie ma upadłość konsumencka warszawa. Dzięki temu, że się na nią zdecydujemy, można będzie się oddłużyć. Dojdzie do umorzenia całkowitej należnej sumy lub jej części. Ponadto upadłość konsumencka warszawa pozwoli na odzyskanie przez wierzyciela należności, które zostały utracone, ponieważ dłużnik nie był wypłacalny. Każdy więc może skorzystać na upadłości i będzie zadowolony z tego, że cała sytuacja zakończyła się w odpowiednio polubowny sposób, bez najmniejszych problemów. Na pewno więc upadłość konsumencka jest bardzo dobrym rozwiązaniem, na które warto stawiać, bez dwóch zdań.upadłość konsumencka Warszawa

Upadłość konsumencka

Niewypłacalność i zacieśniająca się pętla długów sprawia, że wiele osób traci wiarę w pozytywne wyjście z impasu. Na szczęście drogę wyjścia daje upadłość konsumencka będąca alternatywą przewidzianą przez prawo dla tych, którzy nie są w stanie wykonać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Bez względu na przyczyny problemów finansowych, dobrze przeprowadzona przez wykwalifikowanych syndyków i doradców restrukturyzacyjnych upadłość, pozwala znaleźć sposób na rozsądne oddłużenie i upragniony spokój.

Wykonujemy następujące czynności

Przebieg krok po kroku

Przyczyny problemów finansowych mogą być bardzo różnorodne, dlatego dla prawidłowego przeprowadzenia oddłużenia niewypłacalnej osoby, konieczne jest indywidualne podejście i profesjonalne wsparcie, które zapewniamy na najwyższym poziomie. Nasza obsługa prawna upadłości obejmuje bowiem:

1

BEZPŁATNĄ konsultację telefoniczną bądź za pośrednictwem skype. Podczas rozmowy przedstawiamy naszym Klientom najważniejsze przesłanki upadłości, a także wszelkie zasady przeprowadzania postępowania upadłościowego. Czas trwania konsultacji to około 10 minut.

2

Przeprowadzenie drobiazgowej analizy sytuacji dłużnika. Jest to usługa odpłatna, a swoim zakresem obejmuje określenie, czy na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji możliwe jest ogłoszenie upadłości, czyli tego czy występują przesłanki przewidziane w prawie upadłościowym, które pozwalają wszcząć postępowanie. Po udzieleniu przez nas wyczerpującej odpowiedzi w tym zakresie, Klient decyduje czy chce skorzystać z naszej usługi przygotowania wniosku o upadłość. W przypadku decyzji pozytywnej, kwota tej usługi odliczana jest później od opłaty za przygotowanie wniosku.

3

Przygotowanie stosownego wniosku, a następnie złożenie go w sądzie.

4

Reprezentację naszego klienta w postępowaniu przed sądem.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Kto może skorzystać z upadłości?

Upadłość konsumencka jest alternatywą dla osób, które z różnych przyczyn popadły w długi. Prawo wychodzi im bowiem naprzeciw, gdy z przyczyn niezależnych od nich, nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Dzięki temu rozwiązaniu, można powoli stanąć finansowo na nogi.

Dla konsumentów

Poważne problemy finansowe jakie pojawić się mogą w sytuacji, gdy aktualne możliwości nie pozwalają na spłatę zadłużenia, to okoliczności wskazujące wysokie prawdopodobieństwo Twojej niewypłacalności. Rozwiązaniem staje się tutaj upadłość konsumencka, której celem jest unormowanie Twojej trudnej sytuacji finansowej, a w dalszym etapie mądre uwolnienie od uciążliwych zobowiązań. Postępowanie sądowe pozwala skutecznie rozłożyć długi na raty, a nawet częściowo je umorzyć. Ogromne znaczenie dla prawidłowego uzyskania upadłości konsumenckiej jest doskonałe przygotowanie wniosku oraz prowadzenie postępowania przed sądem. W ramach naszych usług, oferujemy kompleksową analizę sytuacji Klienta, a następnie przygotowanie stosownego wniosku oraz reprezentowanie przed Sądem podczas całego postępowania upadłościowego. Wspieramy także w relacjach z syndykiem oraz wierzycielami w trakcie postępowania upadłościowego.

Dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca wie, że prowadzenie działalności gospodarczej może być obciążone sporym ryzykiem. Zdarzają się sytuacje, kiedy to firma nie jest w stanie spłacić zobowiązań oraz traci płynność finansową. Różne okoliczności, w tym te zupełnie niezawinione przez przedsiębiorcę, mogą być przyczyną zadłużenia, dlatego w sytuacji niemal bez wyjścia, gdy przedsiębiorca staje się niewypłacalny, zasadnym może się okazać skorzystanie z ogłoszenia upadłości. Osoby, które należą do zarządu firmy, mogą zyskać ochronę przed odpowiedzialnością poprzez instytucję upadłości, która zostanie przeprowadzona prawidłowo i w stosownym czasie. Pomoc profesjonalnych syndyków oraz doradców finansowych może okazać się nieodzowna, a skrupulatna analiza sytuacji finansowej, przygotowanie wniosków i upadłość oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym mogą wybawić z poważnych kłopotów.

Skontaktuj Się Z Nami

2 + 13 =

ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
(+48) 22 354 63 95
biuro@karaslegal.pl

Zadzwoń